اخبار و تازه ها

کلمات کلیدی در جستجو (3)؛ استراتژی‌های کلمات کلیدی در معرفی فروشگاه‌ اینترنتی به موتورهای جستجو

فاطمه السادات حسینی | بلاگ آتی استور | 105

در قسمت اول ما به بررسی تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی پرداختیم، در قسمت دوم، بهترین ابزارهای کاوش کلمات کلیدی را به شما معرفی کردیم. اکنون می خواهیم به استراتژی های کلمات کلیدی بپردازیم. استراتژ هایی که به تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی، اولویت بندی کلمات کلیدی و نگاشت کلمات کلیدی ختم می شود.

کلمات کلیدی در جستجو (3)؛ استراتژی‌های کلمات کلیدی در معرفی فروشگاه‌ اینترنتی به موتورهای جستجو

در قسمت اول ما به بررسی تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی پرداختیم، در قسمت دوم، بهترین ابزارهای کاوش کلمات کلیدی را به شما معرفی کردیم. اکنون می خواهیم به استراتژی های کلمات کلیدی بپردازیم. استراتژ هایی که به تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی، اولویت بندی کلمات کلیدی و نگاشت کلمات کلیدی ختم می شود.

اگر بخواهید از کلمات کلیدی خوب بعنوان بخشی از استراتژی SEO برای تکنیک های مختلف بهینه سازی صفحه استفاده کنید، تنها یافتن کلمات کلیدی خوب کافی نیست. برای اینکه استراتژی کلمات کلیدی واقعاً نتیجه بخش باشد، مهم است که کلمات کلیدی شناسایی شده را نیز ارزیابی کرده و آن ها را با ساختار پروژه وب مورد نظرتان هماهنگ کنید. قسمت سوم به تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی، اولویت بندی کلمات کلیدی و نگاشت کلمات کلیدی می پردازد.

تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی

پس از اتمام، یک کاوش کلمه کلیدی به لیست گسترده ای از عبارات جستجو منجر می شود که می توانید از آن ها برای پروژه‌ای که قصد بهینه سازی آن را دارید استفاده کنید. برای توسعه یک استراتژی کلمات کلیدی، شما باید تجزیه و تحلیل کیفی و کمی را در مورد واژه های جستجویی که شناسایی کرده اید انجام دهید و آن ها را با توجه به اهمیت شان برای بهینه سازی موتور جستجو (SEO) اولویت بندی کنید.

حجم جستجو

حجم جستجوی یک عبارت نشان می دهد که آیا و چند بار، یک کلمه کلیدی در جستجوی وب استفاده می شود. ابزارهایی مانند Google’s Keyword Planner میانگین نرخ جستجوی ماهانه تک تک کلمات را نشان می دهد. این مقادیر برای مدیران وب سایت از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند، زیرا بینشی از رفتار کاربران را نشان می دهند. به یاد داشته باشید، هدف از بهینه سازی موتورهای جستجو دستیابی به رتبه ای بالا در SERP ها از طریق کلمات کلیدی مربوطه و ایجاد بازدیدکنندگان هرچه بیشتر است. به همین دلیل است که کلماتی که حجم جستجوی بالایی دارند، هنگام تدوین استراتژی کلمات کلیدی در اولویت قرار می گیرند. پس از این، کلمات کلیدی که هیچ گونه حجم جستجو ندارند باید از لیست شما حذف شوند.

نزدیکی به تبدیل

بر خلاف حجم جستجو، نزدیکی به تبدیل را نمی توان به طور خودکار تعیین کرد. در عوض، ارزش هر کلمه کلیدی جداگانه باید هنگام جمع آوری داده ها تعیین شود. یک استاندارد که برای این کار بسیار مفید است، مدل AIDA است. بر این اساس، مشتریان از چهار مرحله عبور می کنند تا در نهایت تصمیم خود را برای خرید بگیرند: توجه، علاقه، میل و عمل.

رقابت

ابزارهای تحقیقاتی مانند Google Keyword Planner نیز می توانند به ارائه بینش در مورد رقابت کمک کنند. این که این نتایج چقدر بر استراتژی کلمات کلیدی شما تأثیرگذار است، سوالی است که به بودجه شما بستگی دارد. با وجود منابع کافی برای دستیابی به کلمات کلیدی مورد نیاز، رقابت به یک عامل مهم تبدیل نمی شود. علاوه بر یافتن رقبای دیگر، خود گوگل نیز نیرویی است که هنگام تدوین استراتژی باید روی آن حساب کنید.

ابهام

‌اگر عبارات جستجوی مبهم (هم نام، چند جمله ای) در لیست کلمات کلیدی خود دارید، باید دقت کنید که این عبارات برای ایجاد مشتریان بالقوه چقدر مفید هستند مثال زیر نشان می دهد که چرا بررسی دقیق بودن یا نبودن چنین اصطلاحاتی مهم است: یک جستجوی Google AdWords نشان می دهد که واژه ساعت، به طور متوسط، حجم جستجوی ماهانه 1،220،000 بازدید دارد. بنابراین جواهرسازان و خرده فروشان کوچک باید خود ارزیابی کنند که چه تعداد از این جستجوها واقعاً برای Casio یا Rolex در نظر گرفته شده است.

یک جستجوی ساده در گوگل به شما نشان می دهد که آیا کلمات کلیدی مبهم برای پروژه ای که قصد بهینه سازی آن را دارید مناسب هستند یا خیر. موتورهای جستجو موارد جستجوی مبهم را با توجه به نحوه انجام اکثر جستجوها با استفاده از این عبارت تفسیر می کنند. اگر در جستجوی گوگل در مورد عبارت مورد بحث نتایجی به دست آید که نشان دهد با پروژه وب مورد نظر شما برای بهینه سازی مطابقت دارد، منطقی است که این عبارت را در مجموعه کلمات کلیدی خود قرار دهید. از طرف دیگر، اگر گوگل نتایجی را نشان دهد که معنی دیگری از کلمه را نشان می دهد، می توان فرض کرد که اکثر جستجوها با در نظر گرفتن این معنی انجام می شود و مناسب سایت شما نیست.

کلمات کلیدی آستانه

اگر هدف شما بهینه سازی یک پروژه موجود است، انجام تجزیه و تحلیل وضعیت موجود به طور کلی به شما کمک می کند تا دریابید که وب سایت شما برای کدام کلمات کلیدی رتبه بندی شده است. شما باید این موقعیت را در مرحله اولویت بندی در نظر بگیرید. در اینجا، کلمات کلیدی آستانه از اهمیت خاصی برخوردار هستند، زیرا نشان می دهند که چقدر می توان تعداد قابل توجهی از بازدیدکنندگان را افزایش داد.

اولویت بندی کلمات کلیدی

هنگام وزن دهی به کلمات کلیدی با توجه به معیارهای بالا، روش زیر مفید واقع شده است: در اولین مرحله، اولویت حجم جستجو و اولویت تبدیل همه کلمات کلیدی با مقیاس های 1 تا 3 تعیین می شود. سپس این موارد با توجه به وزن مربوطه محاسبه می شوند. نتیجه اولویت کلمات کلیدی است، که در مرحله دوم با فیلتر اضافی بیشتر تنظیم می شود: علیرغم نزدیک بودن به تبدیل و حجم جستجوی زیاد، ابهام کلمات کلیدی و همچنین نحوه رتبه بندی رقابت با کلمات مورد نظر می تواند منجر به کاهش ارزش شود.

اولویت بندی حجم جستجو

بسته به صنعت و طیف وسیعی از محصولات ارائه شده، میزان جستجوی کلمات کلیدی پروژه ممکن است متفاوت باشد. به همین دلیل است که هنگام اولویت بندی کلمات کلیدی با توجه به حجم جستجو، هیچ آستانه ای به طور کلی پذیرفته نمی شود. این حجم جستجوی یک عبارت مشخص در رابطه با خوشه یا کل کلمات کلیدی است. بنابراین وقتی از حجم جستجو به عنوان "زیاد" یا "کم" استفاده می شود، همه چیز بستگی به زمینه دارد.

یکی از رویکردهای قابل اطمینان هنگام اولویت بندی حجم جستجو، تجزیه و تحلیل ABC است که کلمات کلیدی را بر اساس حجم جستجوی آن ها به ترتیب نزولی طبقه بندی کرده و آن ها را به سه بخش A - B - C تقسیم می کند. نحوه وزن دهی بخش ها بستگی به پروژه دارد. به طور معمول، توزیع 10، 30 و 60 درصد اجرا می شود. در این مورد، بخش A شامل 10 درصد از واژه های جستجو است که بیشترین حجم جستجو برای آن ها مشخص شده است. به این ترتیب اولویت اول داده می شود. از نظر منطقی، بخش B، اولویت دوم و بخش C، اولویت سوم هستند.

 

 

اولویت بندی تبدیل

علاوه بر تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی کمی، که بر اساس حجم جستجو است، جنبه های کیفی به همراه مجاورت تبدیل نیز بر اولویت بندی کلمات کلیدی تأثیر می گذارد. هنگام ارزیابی کلمات کلیدی، مدیران وب سایت همیشه باید پیشنهادات خود را در نظر بگیرند. یک کلمه کلیدی مانند پرواز لحظه آخری ممکن است از نزدیکی تبدیل بالایی برخوردار باشد، اما تنها در صورتی می توان از آن استفاده کرد که وب سایت نیز چنین محصولات یا خدمات متناظر را ارائه دهد. اولویت بندی بر اساس مجاورت تبدیل به صورت دستی و به تشخیص مدیر سایت یا متخصص SEO که تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی را انجام می دهد، انجام می شود.

اگر وب سایتی که بهینه سازی می کنید دارای عباراتی است که قبلاً برای اهداف تبلیغاتی موتورهای جستجو (SEA) استفاده می شود، می توانید اولویت بندی این کلمات کلیدی را با کمک نرخ تبدیل به صورت خودکار ایجاد کنید. متناوباً، می توانید مزایای SEO و SEA را با اجرای تبلیغات با عبارات جستجوی امیدوارکننده ترکیب کنید. این به شما امکان می دهد قبل از استفاده از اقدامات SEO، مانند ایجاد محتوا و بهینه سازی، ارزیابی های خود را آزمایش کنید.

 

 

وزن دهی معیارهای ارزیابی

اگر نتایج اولویت بندی کمی و کیفی به طور مساوی بر اولویت کلمات کلیدی تأثیر بگذارد، اولویت جستجوی یک عبارت (SP) و اولویت تبدیل (CP) با هم جمع می شوند و سپس بر دو تقسیم می شوند:

KP = (SP + CP)/2

 

 

بسته به پروژه، منطقی است که معیارهای ارزیابی اولویت بندی کلمات کلیدی را متفاوت ارزیابی کنیم. به عنوان مثال، یک مدیر وب سایت مسئول سایتی که به طور انحصاری محتوای اطلاعاتی ارائه می دهد، می تواند ارزش کمتری برای نزدیکی تبدیل یک اصطلاح قائل شود و هنگام اولویت بندی کلمات کلیدی این امر را در نظر بگیرد. در این مورد، از ضریب وزنی استفاده می شود:

SP weighting = 70%

CP weighting = 30%

KP = 0.7*SP + 0.3*CP

نگاشت کلمات کلیدی

اگر از کاوش کلمات کلیدی و تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی برای شناسایی و ارزیابی کلمات کلیدی مرتبط استفاده کرده اید، آخرین مرحله در راه توسعه استراتژی کلمات کلیدی شما این است که اصطلاحات جستجو را با ساختار سایتی که بهینه کرده اید مطابقت دهید. این به عنوان نگاشت کلمات کلیدی شناخته می شود، فرایندی که هم صفحات فرعی موجود و هم صفحات جدید برای کلمات کلیدی اصلی را در نظر می گیرد. کلمات کلیدی به صورت خوشه ای اختصاص داده شده اند. برای این فرآیند، عبارات جستجوی مرتبط با هم گروه بندی می شوند. بسته به گستردگی متن، توصیه می شود وب سایت ها را برای 5 تا 7 کلمه کلیدی بهینه کنید. البته، خوشه های بسیار بزرگ را نیز می توان با حذف کلمات کلیدی کمتر مرتبط، کاهش داد.

استفاده از استراتژی کلمات کلیدی برای SEO

استراتژی کلمات کلیدی نقطه شروع بهینه سازی صفحه وب سایت است. این مهم است که بدانید گروه مورد نظر شما برای جستجوی محصولات و خدمات مرتبط با محصول شما از کدام عبارت های جستجو استفاده می کند. می‌توانید از این دانش برای ایجاد محتوای مربوطه استفاده کنید. علاوه بر این، از استراتژی های کلمات کلیدی می توان برای پیوندهای داخلی استفاده کرد. اگر می خواهید صفحاتی بر اساس استراتژی کلمات کلیدی ایجاد کنید، مطمئن شوید که این پیوندهای داخلی را با بک لینک های با کیفیت بالا تقویت کرده اید.

ما برای راه اندازی وب سایت و اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی شما یک پیشنهاد ویژه داریم
افزایش بازدید و جذب گروه هدف با بهینه سازی پلتفرم فروشگاهی آتی استور
آتی استور

پلتفرم فروشگاهی آتی‌استور برای شما به عنوان صاحب یک کسب و کار این امکان را فراهم می کند تا بتوانید در کمترین زمان و با حداقل هزینه، فروشگاه اینترنتی کسب و کار خود را راه اندازی نمایید.

اشتراک گذاری

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

ثبت دیدگاه

برای ثبت دیدگاه، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

Captcha